2019-09-14

S:ta Clara Church, Stockholm

Organ Recital: OLLE LÅNGSTRÖM

September 14, 2019: Works by Swedish composers Gustaf Hägg, Erland von Koch, Stig Gustav Schönberg, Michael Waldenby, Torsten Nilsson, Olle Långström and Thomas Åberg (Fantasy A-Minor)

Kontakta oss